پیگیری سفارش

اگر پیامک رهگیری سفارش را دریافت کرده اید به این معنا است که بسته شما به دست پست رسیده است. و از این پس می توانید جهت پیگیری سفارش خود کد رهگیری که برای شما پیامک شده است را در سایت رهگیری پست به آدرس traking.post.ir وارد نمایید. و از وضعیت بسته خود باخبر شوید.

پیگیری سفارش
To top