ضد آفتاب

هیچوقت بدون ضد آفتاب در معرض مستقیم نور خورشد قرار نگیرید حتی در فصل های سر سال که آفتاب زیاد شدید نیست. اشعه ماورابنفش خورشید در دراز مدت اثرات مخربی دارد.

نمایش یک نتیجه

To top